CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2022/TT-UBDT
Ngày ban hành:
30/06/2022
Người ký:
Hầu A Lềnh
Trích yếu:
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/08/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác