CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2018/TT-UBDT
Ngày ban hành:
05/11/2018
Người ký:
Đỗ Văn Chiến
Trích yếu:
V.v quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác