CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2011/TT-UBDT
Ngày ban hành:
15/07/2011
Người ký:
Giàng Seo Phử
Trích yếu:
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác