CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2008/QĐ-UBDT
Ngày ban hành:
11/01/2008
Người ký:
Hà Hùng
Trích yếu:
Về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác