CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
15/QĐ-UBDT
Ngày ban hành:
10/01/2019
Người ký:
Đỗ Văn Chiến
Trích yếu:
V.v hiệu chỉnh tên thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã phê duyệt kèm theo QĐ 582/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Các văn bản khác