CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2015/TT-UBDT
Ngày ban hành:
23/07/2015
Người ký:
Giàng Seo Phử
Trích yếu:
Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 07/09/2015
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác