CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2015/TT-UBDT
Ngày ban hành:
30/11/2015
Người ký:
Giàng Seo Phử
Trích yếu:
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác