CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2017/TTCP
Ngày ban hành:
10/04/2017
Người ký:
Phan Văn Sáu
Trích yếu:
V/v quy định xét tặng KN chương Vì sự nghiệp Thanh tra
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác