CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
03/2016/TT-TTCP
Ngày ban hành:
29/12/2016
Người ký:
Phan Văn Sáu
Trích yếu:
V/v quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác