CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2024/TT-TTCP
Ngày ban hành:
20/01/2024
Người ký:
Dương Quốc Huy
Trích yếu:
Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 05/03/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác