CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2023/TT-TTCP
Ngày ban hành:
22/12/2023
Người ký:
Lê Sỹ Bảy
Trích yếu:
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 10/02/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác