CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2021/TT-TTCP
Ngày ban hành:
11/03/2021
Người ký:
Lê Minh Khái
Trích yếu:
Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/05/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác