CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
03/2013/TT-TTCP
Ngày ban hành:
10/06/2013
Người ký:
Huỳnh Phong Tranh
Trích yếu:
Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác