CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
14/2023/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành:
14/11/2023
Người ký:
Nguyễn Văn Hùng
Trích yếu:
Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/01/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác