CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
17/2021/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành:
28/12/2021
Người ký:
Nguyễn Văn Hùng
Trích yếu:
Quy định chế độ báo cáo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/02/2022
Các văn bản khác