CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
04/2024/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành:
01/04/2024
Người ký:
Phùng Đức Tiến
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 16/05/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác