CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2024/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành:
27/03/2024
Người ký:
Nguyễn Hoàng Hiệp
Trích yếu:
Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 20/05/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác