CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
24/2023/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành:
21/12/2023
Người ký:
Trần Thanh Nam
Trích yếu:
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 05/02/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác