CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
16/2023/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành:
15/12/2023
Người ký:
Nguyễn Quốc Trị
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/03/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác