CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
10/2023/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành:
15/11/2023
Người ký:
Nguyễn Quốc Trị
Trích yếu:
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/01/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác