CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
04/2023/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành:
15/08/2023
Người ký:
Hoàng Trung
Trích yếu:
Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 29/08/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác