CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
31/2022/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành:
30/12/2022
Người ký:
Phùng Đức Tiến
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 20/02/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác