CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
06/2016/TT-BNG
Ngày ban hành:
11/11/2016
Người ký:
Nguyễn Quốc Dũng
Trích yếu:
V/V hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại NĐ 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao
Cơ quan ban hành:
Bộ Ngoại giao
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác