CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2020/TT-BNG
Ngày ban hành:
06/02/2020
Người ký:
Phạm Bình Minh
Trích yếu:
Về Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Bộ Ngoại giao
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 23/03/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác