CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2024/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành:
19/02/2024
Người ký:
Lê Tấn Dũng
Trích yếu:
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 05/04/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác