CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
03/2023/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành:
31/05/2023
Người ký:
Lê Văn Thanh
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 31/05/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác