CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
07/2024/TT-BKHĐT
Ngày ban hành:
26/04/2024
Người ký:
Nguyễn Chí Dũng
Trích yếu:
Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/06/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác