CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
21/2023/TT-BKHĐT
Ngày ban hành:
31/12/2023
Người ký:
Nguyễn Chí Dũng
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 11/02/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác