CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
13/2023/TT-BKHĐT
Ngày ban hành:
12/12/2023
Người ký:
Trần Duy Đông
Trích yếu:
Hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025" ban hành kèm theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 27/01/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác