CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
12/2023/TT-BKHĐT
Ngày ban hành:
01/12/2023
Người ký:
Nguyễn Chí Dũng
Trích yếu:
Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 19/01/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác