CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
04/2024/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
29/03/2024
Người ký:
Phạm Ngọc Thưởng
Trích yếu:
Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/05/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác