CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
31/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
29/12/2023
Người ký:
Phạm Ngọc Thưởng
Trích yếu:
Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/02/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác