CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
29/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
29/12/2023
Người ký:
Ngô Thị Minh
Trích yếu:
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/02/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác