CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
28/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
28/12/2023
Người ký:
Phạm Ngọc Thưởng
Trích yếu:
Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 12/02/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác