CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
25/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
27/11/2023
Người ký:
Phạm Ngọc Thưởng
Trích yếu:
Quy định về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 12/02/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác