CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
24/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
11/12/2023
Người ký:
Phạm Ngọc Thưởng
Trích yếu:
Quy định về đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp huyện, tỉnh
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 26/01/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác