CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
22/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
28/11/2023
Người ký:
Phạm Ngọc Thưởng
Trích yếu:
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trường dự bị đại học
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/01/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác