CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
21/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
30/10/2023
Người ký:
Phạm Ngọc Thưởng
Trích yếu:
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 16/12/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác