CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
11/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
15/06/2023
Người ký:
Hoàng Minh Sơn
Trích yếu:
Bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/12/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác