CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
09/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
18/04/2023
Người ký:
Ngô Thị Minh
Trích yếu:
Ban hành quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 03/06/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác