CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
05/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
28/02/2023
Người ký:
Nguyễn Hữu Độ
Trích yếu:
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/04/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác