CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2024/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành:
17/05/2024
Người ký:
Nguyễn Văn Hùng
Trích yếu:
Quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
Cơ quan ban hành:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 09/07/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác