CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
36/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
14/05/2024
Người ký:
Lê Trường Lưu
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
HĐND tỉnh
Phân loại:
Nghị quyết
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 14/05/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác