CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
08/2024/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
14/05/2024
Người ký:
Lê Trường Lưu
Trích yếu:
Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
HĐND tỉnh
Phân loại:
Nghị quyết
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 24/05/2024
Các văn bản khác