CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
51/2024/NĐ-CP
Ngày ban hành:
15/05/2024
Người ký:
Phạm Minh Chính
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Phân loại:
Nghị định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/05/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác