CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
617/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
22/03/2023
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen tổ chức IC)
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 22/03/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác