CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
122/2011/TTLT-BTC-BTP
Ngày ban hành:
17/08/2011
Người ký:
Đinh Trung Tụng - Nguyễn Thị Minh
Trích yếu:
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa VB quy phạm PL
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác