CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
03/2011/TTLT-BCA-BTC
Ngày ban hành:
12/07/2011
Người ký:
Nguyễn Công Nghiệp - Đặng Văn Hiếu
Trích yếu:
Về việc hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính - Bộ Công An
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác