CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
04/2011/TTLT-BNV-BTC
Ngày ban hành:
06/05/2011
Người ký:
Vũ Văn Ninh - Trần Văn Tuấn
Trích yếu:
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/5/2011 đối với cơ quan NN, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-XH và đơn vị sự nghiệp
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác