Tìm kiếm văn bản pháp luật

Lọc Tất cả

Danh sách văn bản pháp luật

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1. 424/QĐ-UBND 12/02/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Huy hiệu “Người tốt, việc tốt”
2. 414/QĐ-UBND 11/02/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
3. 392/QĐ-UBND 10/02/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh
4. 393/QĐ-UBND 10/02/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho các tập thể, cá nhân thuộc huyện Nam Đông
5. 395/QĐ-UBND 10/02/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho các tập thể, cá nhân thuộc huyện Phú Vang
6. 394/QĐ-UBND 10/02/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho Công ty Cổ phần cảng Thuận An
7. 387/QĐ-UBND 07/02/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho các tập thể, cá nhân thuộc thành phố Huế
8. 385/QĐ-UBND 07/02/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Khen Cục thi hành án dân sự năm 2019)
9. 386/QĐ-UBND 07/02/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Vietcombank)
10. 388/QĐ-UBND 07/02/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019cho các tập thể, cá nhân thuộc huyện Phú Lộc
Tổng cộng2126